פרוייקט
עתידה של ישראל

РУССКИЙ
ENGLISH
 ניתוח, חקירה ופתרון בעיות בישראל          
(כל חומר מיועד לדיון)         

התארגנות

אודות הפרויקט 
נושאים 

סקירה 


משתתפי הפרוייקט 
שכנים שלנו
 
ספריה 
חברים לדרך 


דיונים 
מכתבים
ארכיון 

מפת הפרוייקט

המשגה: אופנים, צורות של השקפות העתיד, טיפוסי מבנים חברתיים וממלכתיים, אופני התנועה (כיוון ודרך, דו-שיח ומונולוג,  אירגון החשיבה לפי משימות ולפי סוגיות וכו),'בסיס ואירגון של הפיתוחים.

סיפוק העבודות אינטלקטואלי:  מושגים וסכימות בסיסיים, מחקרים ופיתוחים מתודולוגיים, תיכנות, תיכנון.

פיתוחים, מחקרים, פרוייקטים והצעות שימושיים לפי לכיוונים מוחשיים: ביטחון, רפורמה של חינוך וסדר מדיני, חדשנות בתחום כלכלה ומדינאות, מדינה - ניהול -  שלטון - חברה, מדיניות סוציאלית ושל פיתוח מרחבי, הרכבה של העילית, התפתחות דו-שיח ומדע, המקום של ישראל בעולם, (לפי לבחינות של גיאו- מדיניות, של גיאו-כלכלה ושל גיאו-תרבות), מדיניות תרבותית וכו', הצעות, מחקרים (היסטוריים, סוציאולוגיים, פוליטולוגיים), אקספרטיזה, הרכבת הצוותאים הפועליים (במציאות) לפי להכיוונים המוחשיים של הפיתוחים.

התייעצות לפי תכני הפרוייקט.

 מסמכים ארגוניים.

מאורעות
 

מאמרים חדשים
חדשות מפרופסור פיגובסקי
אתר גדולי ישראל

 

כדי להשתתף בפרויקט תמלא ותשלח טופס
   שלח חומר לפרוייקט
   לעמוד-פלש

Email.gif (6556 bytes)

Counter

Israel Musicians` Forum - Art Gallery  - Education


Copyright ©. All materials are accessible for download, the reference to "Future Israel" is obligatory.