פרוייקט
עתידה של ישראל

РУССКИЙ
ENGLISH

אודות הפרוייקט

נושאים 
סקירה 
משתתפי הפרוייקט 
שכנים שלנו
 
ספריה 
חברים לדרך 

דיונים 
מכתבים
ארכיון 

...the greatest days of Israel
lie not in her past but in her future

Devin Sper

חוסר שביעות הרצון ממצב העניינים ומהלך הדברים הקיימים נעשה בשנים האחרונות למאפיין הבולט ביותר של הלכי הרוח בחברה הישראלית. ייחודיותה של העמדה הציבורית שלנו היא בכך שאנחנו, בהיותנו אידיאליסטים, סבורים, כי אפשר לשנות את המצב הנוכחי על-ידי יצירה ופיתוח של רעיונות מתאימים. הדרך הידועה להתקדמות בכיוון זה היא דיון פתוח המאורגן בצורה נכונה. אנחנו מבינים, כי ניתקל בדרך זו במגוון של נקודות ראות שונות, אך יש לנו היסוד לקוות, כי נוכל ליצור איתן עבודה יעילה.

  בכל זאת, היינו רוצים להגביל את טווח העמדות האפשריות ולהזמין לשיתוף פעולה את אלה שראשית, מאמינים באפשרות העקרונית להשפיע על קביעת המדיניות ועל מצב העניינים במדינה ושנית, מוכנים להגביל את עצמם לשיקולים הגיוניים בנושא. במסגרת כזאת מתאפשר דו-שיח פורה ואנחנו מקווים, בין היתר, להצמיח ממנו את כללי המשחק שלנו לעתיד.

   בין ההסברים השונים של מצב העניינים הבלתי מספק שהתגבש בישראל היינו רוצים להתמקד באחד, הנובע מאי-הפניית תשומת לב מספקת אל העתיד. כאן אנחנו מוצאים את עצמנו במעגל קסם: תלאות ההווה שואבות את כל תשומת הלב שלנו, את כל המשאבים האינטלקטואליים, כך שלא נשאר מהם על-מנת לעצב ולנתח בשיטתיות את תמונת העתיד. העתיד הבלתי מעוצב הופך כל רגע להווה ויוצר את הבעיות השוטפות. אין דרך אחרת להיחלץ מהמעגל הזה, מאשר לפרוץ אותו בכוח הרצון: להתחיל לעסוק בעתידנו במלוא הרצינות. ברור, כי עבודה המאורגנת בדרך זו חייבת להיות, לפחות בתחילתה, מופרדות מהחיים הפוליטיים: יש להכין ולארגן את "המפגש" ביניהם בעוד מספר שנים.

   איננו טוענים שקיים אצלנו מחסור בדימויי העתיד של ישראל: דימויים כאלה, שונים ומשונים, יש אולי די והותר, אך בחלקם הגדול טבעם הוא של איחולים והמלצות שאין בהם מנגנון יישומי. מלבד זאת, אנחנו לא יודעים לעבוד עמם, אין שיטות ומסגרות להשוואה   היעילה שלהם, לייצורם של השקפות ורעיונות חדשים ולפיתוחם על בסיס אסטרטגיה מדינית, חברתית, תורבותית וניהולית מבטיחה ויציבה בעולם המשתנה במהירות. במילים אחרות, לא מופעל אצלנו מנגנון של תכנון אסטרטגי, כפי שמקובל להגדירו (ולדעתנו, אין זו ההגדרה המתאימה ביותר). אנחנו סבורים, כי ההשתלבות בהבהרה היסודית של מצב זה, העמדתו לדיון ברמה קונספטואלית ותוכניתית וכן החיפוש של דרכי הפתרון הינה כיום היעד (בעיה) החשוב ביותר של החברה ובאותה מידה מהווה גם אמצעי לליכודה ולעיצובה של החברה עצמה. לבעיה הזאת קראנו פרוייקט "עתידה של ישראל". הפרוייקט אינו משתיך לשום מפלגות ותנועות פוליטיות ואינו קשור אתן. הוא שייך לחברה ישראלית.

   אין לומר, כי הבנת חשיבותו של יעד זה חסרה לחלוטין בחברה הישראלית. בתקשורת הופיעו המוני פרסומים הנוגעים בנושא ישירות או בעקיפין. אולם, ראשית, היעד הזה לא הובן די הצורך ולא הוצב כדבר בפני עצמו, שנית, יכולתם של אמצעי התקשורת לאפיין את הסוגיות ודרכי פתרונן ולעבד אותן באופן יסודי רחוקה מלהספיק. כאן לא דרוש חומר עיתונאי, כי אם דו-שיח ישיר ומאורגן היטב בין מייצגי גישות ודעות שונות. אחרת, כל העניין הופך ל"משחק מכור" - המרה של תקשורת אמיתית באספקת מידע חד-כיווני, שאנחנו עדים לה הן באמצעי התקשרות והן בכנסים ופורומים רבים. הרעיונות והפיתוחים מוצגים כעומדים כל אחד בפני עצמו, בלא קשר האחד עם השני. סביבם לא נוצר שיח ולכן הם אינם צוברים כוח אינטלקטואלי משמעותי מספיק כדי להמשיך לצמוח.

   גם המדע לבדו אינו מסוגל להתמודד עם הבעיה: למדע אין ולא יכולות להיות מטרות של שיפור המציאות והמחקרים המדעיים צריכים, לדעתנו, לשאוף להשתלב ולקבל משמעותיהם בקונטקסט המעשי הרחב מעבר לגבולות המדע הטהור, דבר שלא קורה. ניתן לדבר גם על המחסור במושגים ובהשקפות שנוצר באופן טבעי בגלל השינויים המואצים שהעולם עובר (גלובליזציה, מעבר לחברה פוסט-אינדוסטריאלית וכו') ועל היעדר העבודה המתודולוגית הנדרשת בעקבות כך, אשר מתפקידה לספק אמצעים מחשבתיים העולים בקנה אחד עם המציאות החדשה. המחסור הזה מתגלה בכל פעם בויכוח ציבורי וגורם לחוסר הבנה הדדי, מה שמחריף את המצב עוד יותר.

   אך אם נפסיק כאן את הפירוט של צורות הקיום והאמצעים לביטוי של תודעה ציבורית הקיימים בשטח ואת בחינת כשירותם למטרותינו, אנו טוענים, כי אחד מהצעדים הראשונים בפתרון הבעיה הוא יצירה של "מקומות" המיועדים לדיון חברתי מקצועי ונגיש לכל. דיון כזו, שיאפשר להתגבר על חלקיותן של ההשקפות השונות ויסודותיהן, לראות ולהבין את המצב בכללותו, לאפיין ולנסח את הבעיות ובסופו של דבר להציע לפוליטיקאים ולמנהיגי הציבור דרכים אסטרטגיות לנוע אל העתיד ולהשתתף בהגשמתו. למעשה, מדובר כאן על כינונה של רשות חברתית להמשגה ותכנון של עתידה של ישראל, שאת תחום פעילותה אנו רואים ב"אזורי התפר" שבין הרשויות החברתיות והחברה עצמה.

   היינו רוצים שהאתר שלנו יהפוך לאחד "המקומות" הללו. מתפקידו לא רק לספק מידע אודות העובדות וההתרחשויות  שיש להן נגיעה בנושאים המצוינים, אלא גם לקבץ ולהציג גישות, פיתוחים ופתרונות מקוריים ואת אמצעי יישומם וכן דיון ציבורי ובקורת של חומרים אלה. מועיל היה לנצל את האתר כ"מדגרה" של הרשות החברתית החדשה: עם הזמן היא תוכל לקום בצורה כלשהי במציאות הוירטואלית כדי לצאת ולפעול אחרי-כן במציאות "הרגילה". היתרון החשוב ביותר של המסגרת המוצעת הוא שהיא מקנה למשתתפי העבודה המשותפת את הזכות לטעות.

  כולנו תקווה, כי ההשתתפות בפרוייקט תועיל גם לפעילותכם המקצועית. מידור הפרוייקט יכול להשתנות בעקבות הגעת חומרים חדשים. הצעות לתוכני הפרוייקט ראה כאן.

© תירגום מאת יאורי טולצ'ינסקי

מאורעות

 חדשות מפרופסור פיגובסקי
 

 

כדי להשתתף בפרוייקט תמלא ותשלח טופס

  שלח חומר לפרוייקט
  לעמוד-פלש

מכאן אתם יכולים לשלוח הודעה לפרוייקט

 שמך או שמ עט:     כתובת אלקטרונית:   
פירוש, הודעה:


.כתובת אלקטרונית שלך יפורסם רק ברצונך

Attention! The first time, service of translations yet is not organized, we ask to send a material in three languages: Hebrew, Russian, English.

BACK